بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی دخالت دهید.

بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی دخالت دهید.

بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی دخالت دهید.

مدیرعامل مجتمع ذوب‌آهن بیستون از مسئولان ارشد دولتی خواست برای کاهش تبعات اجرای برخی طرح‌ها، از فعالان بخش خصوصی که از نزدیک در میادین اقتصادی حضور دارند در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند.