بازدید جمعی از اساتید دانشگاه رازی از گروه صنعتی شکری به مناسبت هفته پژوهش


جمعی از اساتید دانشگاه رازی کرمانشاه امروز چهارشنبه 16 آذر از گروه کارخانجات شکری بازدید و با برخی از مدیران مجموعه دیدار کردند.

در این دیدار که به مناسبت هفته پژوهش و روز دانشجو انجام شد، مسائل و چالش‌هایی در موضوع ارتباط موثر صنعت و دانشگاه وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد گروه صنعتی شکری و دانشگاه رازی کرمانشاه در یک همکاری رسانه‌ای متقابل از ظرفیت‌های تولید محتوا و بسترهای انتشار یکدیگر همچون بولتن‌ها و وبسایت‌ها استفاده کنند و مطالب علمی را انتشار دهند.

در ادامه براساس توافق صورت گفته مقرر شد کارخانجات گروه صنعتی شکری در زمینه پذیرش و آموزش کارآموزان معرفی شده از سوی دانشگاه رازی همکاری لازم را انجام دهد.

 

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه رازی از گروه صنعتی شکری به مناسبت هفته پژوهش

 

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه رازی از گروه صنعتی شکری به مناسبت هفته پژوهش

 

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه رازی از گروه صنعتی شکری به مناسبت هفته پژوهش