آهن اسفنجی


در این طرح به جهت ارتقای کیفیت آهن اسفنجی از گندله نیز می توان استفاده کرد . 
احیاء موجب حذف یا از بین رفتن اکسیژن در سنگ آهن شده وسنگ را به صورت متخلخل در می آورد به همین دلیل به آن آهن اسفنجی می گویند .
DRI یا آهن اسفنجی یک ماده اولیه کاملا خالص و مرغوب محسوب می شود و در این واحد فولاد سازی منبع قابل توجهی جهت تامین مواد اولیه ذوب می باشد .