اهداء جوایز به برگزیدگان مسابقه نقاشی گروه صنعتی شُکری


اولین مسابقه نقاشی با عنوان "من و محل کار پدرم" در گروه صنعتی شُکری برگزار شد.
به گزارش واحد روابط عمومی این مسابقه با مشارکت قابل توجه فرزندان پرسنل مواجه شد و نظر به استقبال بیش از انتظار از این مسابقه تعداد نقاشی های برگزیده از ۳ نقاشی به ۴ نقاشی برتر ارتقا یافت.
در پایان به کلیه مشارکت کنندگان یک جعبه مداد رنگی و دفتر نقاشی اهدا شد و از نفرات برگزیده اول تا چهارم با اهدا لوح تقدیر و جوایز نفیس تجلیل بعمل آمد.
لیست نفرات برگزیده به ترتیب زیر می باشد :
۱-سوگل نظریان ( ۱میلیون تومان)     
۲-حامد حاتمی (۷۰۰ هزار تومان)       
۳-کوثر مومنه    (5۰۰ هزار تومان)       
۴-فاطمه چهار آیین (5۰۰ هزار تومان)
            

اهداء جوایز به برگزیدگان مسابقه نقاشی  گروه صنعتی شُکری

 

اهداء جوایز به برگزیدگان مسابقه نقاشی  گروه صنعتی شُکری

 

اهداء جوایز به برگزیدگان مسابقه نقاشی  گروه صنعتی شُکری

 

اهداء جوایز به برگزیدگان مسابقه نقاشی  گروه صنعتی شُکری

 

 

اهداء جوایز به برگزیدگان مسابقه نقاشی  گروه صنعتی شُکری