کشت پسته به صورت گسترده در مجتمع ذوب آهن بیستون


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه صنعتی شکری، کشت پسته در شرکت مجتمع ذوب آهن بیستون به صورت گسترده انجام شد. به نقل از مهندس علیرضا یاری ­پور، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان هرسین، مجتمع ذوب آهن بیستون یکی از واحدهای صنعتی شهرستان هرسین می‌باشد که در زمینه توسعه باغات مثمر، فعالیت­ های چشمگیری داشته و تا کنون بالغ بر ۱۴ هکتار از اراضی خود را به کاشت انواع درختان مثمر اختصاص داده که همگی درختان با تنوع بالا بوده است. ایشان در ادامه به یکی از اقدامات انجام شده در شرکت مجتمع ذوب آهن بیستون اشاره کرد و بیان داشت: ۴۵۰ اصله درخت پسته درسطح ۲۰۰۰ هزار مترمربع دراین مجتمع، به کشت پسته اختصاص داده شده است که امسال برای اولین بار پسته تولیدی، برداشت خواهد شد.


کشت پسته به صورت گسترده در مجتمع ذوب آهن بیستون

 

کشت پسته به صورت گسترده در مجتمع ذوب آهن بیستون

 

کشت پسته به صورت گسترده در مجتمع ذوب آهن بیستون