بازدید جهاندار شُکری عضو هیات مدیره بنیاد "خیریه مرحوم عزیز شکُری آذربایجانی" از روستاهای محروم شهر گهواره استان کرمانشاه


در راستای رفع مشکل کم آبی روستاهای گهواره صبح امروز۲۶مهرماه ۱۴۰۰ اعضای هیات مدیره بنیاد "خیریه مرحوم عزیز شکُری آذربایجانی" برای دومین بار طی ده روز گذشته با حضور درمنطقه پیگیر مشکلات اهالی روستاها بوده واز روند خدمات بنیاد بازدید بعمل آوردند. آبرسانی سیار وبرنامه ریزی برای بهبود آن، تهیه منبع آب برای خانواده های بی بضاعت، تحت پوشش قراردادن چند بیمار و دانش آموز بخشی از خدمات این بنیاد بوده است.

جهاندار شُکری، عضو هیآت مدیره بنیاد "خیریه مرحوم عزیز شکُری آذربایجانی" در این بازدید اظهار داشت: اتحاد و همبستگی رمز موفقیت بوده و لازم است همه دست به دست دهیم تا بتوانیم به امید خدا  مشکلات مردم عزیز را حل نماییم.

پیگیری چندین مورد خدماتی و حمایتی دیگر در دستور کار قرار دارد که طی روزهای آتی درجلسه ای با حضور مهندس محمدی فرماندار دالاهو مورد برسی قرار می گیرد وبعد از هماهنگی های لازم عملیاتی خواهد شد.
 
 
 

بازدید جهاندار شُکری عضو هیات مدیره بنیاد "خیریه مرحوم عزیز شکُری آذربایجانی"  از روستاهای محروم شهر گهواره استان کرمانشاه

 

بازدید جهاندار شُکری عضو هیات مدیره بنیاد "خیریه مرحوم عزیز شکُری آذربایجانی"  از روستاهای محروم شهر گهواره استان کرمانشاه

 

بازدید جهاندار شُکری عضو هیات مدیره بنیاد "خیریه مرحوم عزیز شکُری آذربایجانی"  از روستاهای محروم شهر گهواره استان کرمانشاه