مقام نخست تیم شرکت ذوب آهن بیستون در مسابقات دومیدانی قهرمانی کارگران استان کرمانشاه


تیم دو و میدانی شرکت ذوب آهن بیستون در مسابقات قهرمانی کارگران استان کرمانشاه جام سردار حاج قاسم سلیمانی، توانستند مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب نمایند.

ورزشکاران تیم دو و میدانی شرکت ذوب آهن بیستون با عناوین قهرمانی به شرح زیر است :

آقایان :

محمد ماهیدشتی در ماده ۴۰۰ متر، مدال طلا

علیرضا غفوری در ماده ۱۵۰۰ متر، مدال نقره

سعید ملکی در ماده ۲۰۰متر، مدال برنز

و امین حمزه ای در دو ماده پرتاب وزنه و نیزه، دو مدال نقره را کسب نمودند.

 

آبان ۱۴۰۰

روابط عمومی و امور بین الملل گروه صنعتی شُکری

 

مقام نخست تیم شرکت ذوب آهن بیستون در مسابقات دومیدانی قهرمانی کارگران استان کرمانشاه