آهن اسفنجی


آهن اسفنجی از احیای مستقیم سنگ‌آهن (Direct Reduce Iron)با حذف اکسیژن شیمیایی از گندله های سنگ‌آهن و یا سنگ‌آهن معدنی بدون نیاز به فرایند ذوب به دست می‌آید. عامل احیاء زغال‌سنگ حرارتی و یا گاز طبیعی می‌باشد. عیارو میزان آهن موجود در آهن اسفنجی 84 تا 95 درصد است که می‌تواند منبع مناسبی برای تولید آهن و فولاد و جایگزین مناسبی برای ضایعات آهن باشد.