شمش فولادی


شمش فولادی اولین محصول جامد قابل‌ حمل و جابجایی حاصل از فرآیند فولادسازی است. خواص فیزیکی و مکانیکی به شمش به نحوه قالب ‌ریزی و انجماد مذاب داخل قالب بستگی دارد. شمش به‌ عنوان یک محصول پیش‌ساخته با اشکال مختلف جهت مصارف گوناگون عرضه می‌شود که انواع آن می‌توان به شمش، بیلت، بلوم و اسلب اشاره نمود.

بیلت فولادی جهت مصرف در کارخانجات نورد میلگرد و مقاطع بوده که مشخصات هندسی آن به شرح ذیل می باشد:
200 *200 میلیمتر
150*150 میلیمتر
130*130 میلیمتر
و به طول های دلخواه 1 تا 12 متر
همچنین از لحاظ درجه بندی نوع فولاد تولیدی با این طرح توانایی تولید انواع فولاد های ساختمانی و آلیاژی را دارد.