فرم تامین کنندگان متقاضی همکاری با شرکت ذوب آهن بیستون

از اعلام تمایل خود جهت همکاری با شرکت ذوب آهن بیستون بسیار خرسندیم. هدف از تهیه این فرم ، تشخیص صلاحیت و ارزیابی تامین کنندگان جهت همکاری با این مجتمع می باشد. این پرسشنامه کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات نیاز به اخذ اطلاعات تکمیلی در خصوص سوالات طرح شده باشد. کلیه مدارک ارائه شده توسط تامین کنندگان محترم محرمانه تلقی شده و به صورت امانت نزد شرکت ذوب آهن بیستون نگهداری می گردد.

تامین کالا

اطلاعات اصلی

حداکثر اندازه فایل: 128 MB.
حداکثر اندازه فایل: 128 MB.

اطلاعات تماس

نوع مالکیت:
نحوه تامین:

اطلاعات پستی:

اسکرول به بالا