محیط زیست و صنعت

مسائل حوزه زیست محیطی در دهه¬های اخیر بیش از پیش مورد توجه فعالان این حوزه و سیاستمداران قرار گرفته است. بحران های محیط زیست در شرایط حاضر مساله بسیار مهمی است که بایستی از طرف کلیه گروه ها چه صنعتگران و چه مصرف کنندگان مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که نسل حاضر وام دار …

محیط زیست و صنعت ادامه مطلب »