دیدار اعضای انجمن فولاد ایران با وزیر نیرو

دیدار اعضای انجمن فولاد ایران با وزیر نیرو

عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران:  انرژی برق صنعت را محدود نکنید عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران صنایع فولادی ایران را سربازان جنگ اقتصادی برشمرد و از وزیر نیرو خواست برای تامین انرژی برق این صنایع محدودیتی اعمال نشود. به گزارش روابط عمومی گروه شُکری، جهاندار شُکری در جلسه مشترک وزیر نیرو”علی اکبر محرابیان” …

دیدار اعضای انجمن فولاد ایران با وزیر نیرو ادامه مطلب »