مسابقات تنیس خاکی قهرمانی کشور

مسابقات تنیس خاکی قهرمانی کشور

کسب مقام سوم توسط آقای امیر حسین حسنی تنیسور باشگاه ذوب آهن بیستون در مسابقات تنیس خاکی رده سنی زیر 10 سال قهرمانی کشور این مسابقات از هفتم الی پانزدهم مرداد 1402 به میزبانی باشگاه تنیس پرواز اصفهان برگزار شد