فرآیند SL/RN

سنگ آهن ورودی : بصورت کلوخه یا گندله

عامل احیاکننده : ذغال سنگ کک نشو

نوع کوره احیا : کوره دوار Rotary Kiln

درجه حرارت احیا : حدود 1000 تا 1100 درجه سانتیگراد

سابقه فرآیند : از حدود سال 1980 میلادی

ظرفیت بهینه : یک صدهزار تن برای هر مدول

فرآیند SL/RN روشی است که در این روش از کوره های دوار استفاده میشود تحقیقات اولیه آن به حدود پس از جنگ جهانی دوم میرسد که شرکتهای مختلفی اعمم از اروپایی و آمریکایی در شکل دهی این روش حضور داشته اند که نام این فرآینداز همین موضوع منشا گرفته است که هر حرف آن اول نام یکی ازاین شرکتها میباشد . ولی بیشتر تحقیقا ت در کشور آلمان و توسط شرکت Lurgi انجام گرفته است .

تکنولوژی تولید در کوره دوار قبل از آهن اسفنجی با فرآیند تولید سیمان و آهک طراحی و شروع به کار نموده است . در واقع تولید آهن در این کوره ها بهینه سازی شده همان فرآند تولید سیمان و آهک میباشد .

شنگ آهن در این فرآیند بصورت کلوخه یا گندله همراه با دغال کک نشو و مقداری آهک و دولومیت جهت تعدیل مقدار گورگرد موجو در ذغال سنگ از یک طرف کوره افقی دوار وارد آن میشود . کوره احیا یک کوره افقی مایل بازاویه حدود 5 درجه میباشد .

کوره دراثر سوختن ذغال و ورودهوا و نرمه ذغال سنگ تا حدود 1000 درجه گرم میشود که مواد شارژ شده در قسمت اول کوره پیشگرم شده و در قسمت دوم تا 92 درجه فلزی احیا می گردد .

مواد احیا شده گرم پس از خروج از کوره وارد یک کوره دوار حنک کننده میشوند تا درجه حرارت آنها پایین بیاید سپس با خروج از کوره خنک کننده و گذشتن از زیر دستگاه جداکننده مغناطیسی مواد فلزی از خاکستر جداشده و برای انبار کردن یا انجام عملیات ذوب به کوره قوس منتقل گردد .

سنگ آهن مصرفی درکوره دوار دراین روش بدلیل درفشار نبودن کلوخه های موادشارژ از حساسیت کوره های عمودی برخوردار نبوده و میتوان از انواع سنگهای آهن با دانه بندی کلوخه بین 6 تا 20 میلیمتر در این کوره استفاده نمود . حرکت کلوخه ها بصورت مداوم و به آرامی در داخل کوره افقی دوار میباشد . عموماکلوخه خام مخلوط اط نزم سنگ آهن و نرمه ذغال و جسب سر میباشد که نتیجه بهتری بدر مرحله را دارد .

ذغال سنگ مورد استفاده چون از نوع ارزان بوده و قابلیت تبدیل به کک را ندارد بسیار در دسترس میباشد . ذغال مورد استفاده میتواند تا حدود 30 % مواد فرار داشته باشد و لی کربن آن نباید کمتر از 45 % باشد .

دولومیت نیز بدلیل کاهش اثر گوگرد موجود در ذغال سنگ به مواد شارژ اضافه میگردد و همچنین باعث تسریع در عملیات احیا میگردد .

 

 

کوره دوار افقی مهمترین بحش واحد احیامیباشد این کوره متشکل از یک استوانه فولادی به قطر 3 الی 6 متر و طول 25 الی 80 متر بوده داخل آن آجرچینی شده و کوره با یک شیب ملایم 3-5 درجه روی چرخدنده های گرداننده نصب می گردند . دمای منطقه احیا حدود 1075 درجه سانتیگراد میباشد . بخاطر بالارفتن دمای کوره پودر ذغال از انتهای خروجی کوره به داحل کوره تزریق میگردد و در فواصل معین یک سری دریچخ جهت دمش هوای پروسس برای سوختن بهتر ذغال سنگ وتولید گاز CO جهت احیا طراحی شده اند .گاز پروسس گرم همراه با مقداری هوای آزاد از این دریچه ها به داخل کوره تزریق میگردند .

اسکرول به بالا