سه نسل صنعتگر

خدمات ما

       

پروژه ها

  • همه
  • کارخانه ذوب و ریخته گری
  • کارخانه آهن اسفنجی
  • نیروگاه برق
  • فرآوری آهن قراضه
کارخانه ذوب و ریخته گری 3
کارخانه ذوب و ریخته گری 3
کارخانه ذوب و ریخته گری 2
کارخانه ذوب و ریخته گری 2
کارخانه ذوب و ریخته گری 1
کارخانه ذوب و ریخته گری 1
کارخانه آهن اسفنجی 1
کارخانه آهن اسفنجی 1
کارخانه آهن اسفنجی 2
کارخانه آهن اسفنجی 2
کارخانه آهن اسفنجی 3
کارخانه آهن اسفنجی 3
نیروگاه برق 3
نیروگاه برق 3
نیروگاه برق 2
نیروگاه برق 2
نیروگاه برق
نیروگاه برق
فرآوری قراضه آهن 3
فرآوری قراضه آهن 3
فرآوری قراضه آهن 2
فرآوری قراضه آهن 2
فرآوری قراضه آهن 1
فرآوری قراضه آهن 1

تیم ما

آخرین اخبار

دستاوردها و افتخارات