همکاری کارکنان گروه صنعتی شُکری با سازمان انتقال خون کرمانشاه


زندگی هدیه کنید و لبخند بسازید.

با اهدای خون در نجات جان بیماران سهیم باشیم.

باری دیگر کارکنان گروه صنعتی شُکری با همکاری سازمان انتقال خون کرمانشاه یاری­ گر بیماران نیازمند خون شدند.

با توجه به کاهش ذخایر بانک خون و در راستای تامین نیاز مردم استان کرمانشاه به اهدای خون، پرسنل گروه صنعتی شُکری با سازمان انتقال خون همکاری نموده و به یاری بیماران نیازمند خون شتافتند.

بیماران چشم انتظار ایثار و یاری شما هستند...

روابط عمومی گروه صنعتی شُکری

همکاری کارکنان گروه صنعتی شُکری با سازمان انتقال خون کرمانشاه

 

همکاری کارکنان گروه صنعتی شُکری با سازمان انتقال خون کرمانشاه

 

همکاری کارکنان گروه صنعتی شُکری با سازمان انتقال خون کرمانشاه

 

همکاری کارکنان گروه صنعتی شُکری با سازمان انتقال خون کرمانشاه

 

همکاری کارکنان گروه صنعتی شُکری با سازمان انتقال خون کرمانشاه