کارخانه آهن اسفنجی (DRI)


 -احیای مستقیم سنگ‌آهن به روش SL/RN

- قابلیت تولید 150 هزار تن آهن اسفنجی در سال